Dofinansowania

Każdej ubezpieczonej osobie dorosłej z ubytkiem słuchu powyżej 40 dB przysługuje dofinansowanie. Najczęściej jest to dofinansowanie na aparat słuchowy powietrzny w wysokości 700 zł oraz 50 zł na wkładkę uszną na każde ucho. U dzieci kwota dofinansowania wynosi 2000zł na aparat słuchowy oraz 60 zł na wkładkę uszną. Osoby posiadające grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności mogą skorzystać z dofinansowania PFRON

DOFINANSOWANIA

loga 5