Zapraszamy na bezpłatne testy słuchu!

Wszystkie badania są przeprowadzane przez dyplomowanych protetyków za pomocą wysokiej klasy sprzętu diagnostycznego w specjalnie przygotowanej do tego kabinie ciszy.

W naszych gabinetach wykonujemy badania:

 

OTOSKOPIA – pierwsze badanie jakie wykonujemy u pacjenta. Polega na oglądaniu przewodu słuchowego i błony bębenkowej za pomocą otoskopu. Ze względu na kręty przebieg kanału słuchowego należy delikatnie wyprostować przewód słuchowy delikatnie pociągając małżowinę uszną do góry i do tyłu, wówczas poprzez wprowadzony wziernik otoskopu do przewodu możemy dokładnie ocenić stan błony bębenkowej oraz kanału słuchowego. W ten sposób możemy sprawdzić czy ucho (światło kanału słuchowego) jest zatkane woskowiną, czy nie ma perforacji (dziury) błony bębenkowej oraz inne nieprawidłowości.

AUDIOMETRIA TONALNA – badanie polega na wyznaczeniu progu słyszenia, czyli momentu kiedy pacjent zaczyna słyszeć poszczególne tony. Wykonujemy je za pomocą audiometru w kabinie ciszy, aby wykluczyć wszystkie zakłócenia zewnętrzne. Zakładamy słuchawki, poprzez które podawane są tony o różnych częstotliwościach. Pacjent reaguje za pomocą przycisku za każdym razem gdy usłyszy cichy dźwięk. Należy pamiętać, że tony zmieniają się, niskie są – buczące, średnie lub wysokie – piszczące, ponieważ badamy cały zakres słyszenia. Podawany dźwięk jest ciągły lub pulsujący. Badanie rozpoczynamy zawsze od ucha lepiej słyszącego.

AUDIOMETRIA SŁOWNA - polega na określeniu zrozumiałości mowy pacjenta. Badanie jest również wykorzystywane przy dopasowaniu aparatów słuchowych, możemy ocenić korzyść rozumienia mowy w aparatach słuchowych. Osoba badana poprzez słuchawki kolejno na każde ucho ma podawaną listę słów, które musi powtarzać tak jak je usłyszy. Przy każdej kolejnej liście zwiększamy natężenie dźwięku w celu uzyskania jak największej poprawnie powtórzonej ilości słów. Wynik pokazuje nam procentowy zakres rozumienia mowy przy danym natężeniu.

AUDIOMETRIA IMPEDANCYJNA – składa się z dwóch części :

Tympanometrii - polega na ocenie czynnościowej ucha środkowego tzn. oceniamy podatność błony bębenkowej, pracę kosteczek słuchowych oraz drożność trąbki słuchowej,

druga część to BADANIE ODRUCHÓW STRZEMIĄCZKOWYCH - wykonujemy za pomocą tympanometru. Badanie jest nieinwazyjne, bezbolesne polega na wprowadzeniu do ucha sondy zakończonej nasadką dobraną do wielkości kanału słuchowego.

SISI – jest to podstawowe badanie nadprogowe mające na celu ustalenie czy miejscem uszkodzenia jest ślimak. Polega na ocenianiu zdolności różnicowania zmian głośności dźwięku. Osoba badana przez słuchawki kolejno na oba uszy ma podawany dźwięk, poprzez przycisk sygnalizuje momen, w którym dźwięk stał się głośniejszy.

BADANIE W POLU SWOBODNYM - badanie wykonujemy po zaprotezowaniu aparatem słuchowy w celu określenia korzyści z aparatu. Wykonujemy audiometrię słowną, jednak z małą różnicą: lista słów podawana jest przez głośniki w odległości 1m od pacjenta. Test wykonywany jest w dwóch etapach bez aparatów słuchowych następnie w aparatach słuchowych, dzięki czemu możemy ocenić korzyść z zaprotezowania.

loga 5