Aparat słuchowy zakupuje się w gabinecie protetyki słuchu. Pierwszym krokiem jest badanie słuchu, które wykonuje się właśnie w w/w gabinecie. Specjalista po zakończonym badaniu dokładnie omawia nam stan słuchu. W momencie, gdy średni ubytek jest co najmniej równy lub większy niż 40dB możemy starać się o dofinansowanie do aparatu słuchowego. W tym celu udajemy się do laryngologa, który na podstawie badania ucha i uzyskanego audiogramu, nie widząc żadnych przeciwwskazań wystawia zlecenie na aparat słuchowy, na mocy którego uzyskujemy prawo do refundacji NFZ. Z wnioskiem na aparat słuchowy udajemy się do Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie zostanie potwierdzony i przyznana refundacja, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Z potwierdzonym wnioskiem udajemy się do punktu protetycznego, gdzie protetyk na podstawie wcześniej wykonanego badania oraz przeprowadzonego wywiadu przymierza nam aparaty, różnej klasy technologicznej i dopasowywuje je z godnie z audiogramem oraz naszymi sugestiami i uwagami zgłaszanymi na temat jakości słyszenia, odbioru dźwięku.

Po wyborze aparatu, protetyk pobiera formę na podstawie, której zostanie wykonany aparat wewnętrzny bądź wkładka do aparatu zausznego, ponieważ każdy aparat dobierany i przygotowywany jest indywidualnie pod pacjenta.

Wykonanie aparatu trwa około tygodnia, dlatego protetyk umawia nas na tzw. odbiór aparatu. Na w/w wizycie aparat zostaje jeszcze raz nam dopasowany już na indywidualnej wkładce, przez co jakość dźwięku jest lepsza. Protetyk uczy nas dokładnie obsługi aparatu, jak go włączamy, wymieniamy baterię oraz jak regulujemy a także w jaki sposób go pielęgnować.

Na koniec wizyty specjalista umawia nas na termin wizyty kontrolnej, na której sprawdza jak posługujemy się aparatem, czy jest dobrze dopasowany. Na takiej wizycie należy zawsze zgłosić z czym nie możemy sobie poradzić oraz wszelkie uwagi jakie mamy do aparatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *